FLUX低粘度泵

0.00
0.00
  

FLUX低粘度泵专为输送桶及容器内的液体而设计。适合输送稀薄的,中性的,腐蚀性的及高易燃   性的液体。成功地应用于世界上大多数的工业领域及工艺                                

 

×.
×.